Лични податоци

Име и презиме:  Смиља Христовска

Место на раѓање:  Скопје

Занимање:  Професор по германски јазик и книжевност

Контакт: [email protected]

Образование

1999 - 2003
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје

Вработување

2009 - денес
Наставник по германски јазик

Останати квалификации

Постојан судски преведувач по германски јазик
Редовно учество на семинари по германски јазик во земјава и во странство

Издадена книга

Моите омилени песни
- книга за деца - тираж 500

Труд

Издаден труд во „Меѓународна ревија на трудови – Фенестра“ на тема: „Корелација меѓу јазиците – предизвик за полесно изучување на втор странски јазик“

Преведена литература

1. Превод на 2 книги од германски на македонски јазик: „Весели и шарени идеи за шминкање“ и „Симпатични палавковци од волница“
2. Превод од германски на македонски јазик на преку 90 сликовници за деца „Пикси“

Издадена книга

Моите омилени песни
- книга за деца - тираж 500

Труд

Издаден труд во „Меѓународна ревија на трудови – Фенестра“ на тема: „Корелација меѓу јазиците – предизвик за полесно изучување на втор странски јазик“

Преведена литература

1. Превод на 2 книги од германски на македонски јазик: „Весели и шарени идеи за шминкање“ и „Симпатични палавковци од волница“
2. Превод од германски на македонски јазик на преку 90 сликовници за деца „Пикси“